Home » Rodzina »

Pielgrzymka Zaufania we wrześniu 2017 r. uda się do Egiptu. Weźmie w niej udział stu młodych z różnych krajów Europy oraz ich rówieśnicy z Kościołów w Egipcie.

 

Bracia z Taizé wybierają się do Egiptu.

Bracia z Taizé wybierają się do Egiptu – REUTERS

21/04/2017 14:30

Wspólnota z Taizé solidaryzuje się z chrześcijanami w Egipcie. Bracia przypominają, że pod koniec września uda się tam wraz z bratem Aloisem pielgrzymka zaufania. Weźmie w niej udział stu młodych z różnych krajów Europy oraz ich rówieśnicy z Kościołów w Egipcie. W programie niespełna tygodniowego wydarzenia przewidziano między innymi audiencję u prawosławnego patriarchy Tawadrosa oraz wizytę w jednym z klasztorów Wadi an-Natrun, gdzie zrodziła się tradycja monastyczna Egiptu. Młodzi będą goszczeni przez ekumeniczną wspólnotę w Anaforze, założoną przez miejscowego biskupa prawosławnego.kb/ rv, taize

 
Pielgrzymka Zaufania we wrześniu 2017 r. uda się do Egiptu. Weźmie w niej udział stu młodych z różnych krajów Europy oraz ich rówieśnicy z Kościołów w Egipcie.  

Related Posts

  • No Related Posts

About the author

KSM - Media Corporation for Evangelization _____________________ Catholic Youth Studio - KSM 183 Roncesvalles Avenue Toronto, ON M6R 2L5 Canada Charity Registration No. 88065-0148-RR0001