Home » Rodzina »

40 Days For Life – 40 Dni dla Życia

 

Ruch obrońców życia, po raz siódmy już organizuje w Mississauga, akcję modlitwy w obronie dzieci nienarodzonych – 40 Dni dla Życia.  W ten sposób dołączamy do akcji trwającej w tym czasie w setkach miast na całym świecie.

Akcja 40 Dni dla Życia polega na tym, że przez kolejnych 40 dni, 12 godzin każdego dnia, a w niektórych miastach przez całą dobę, modlimy się w ciszy, na ulicy, przed kliniką aborcyjną, podejmujemy post lub inne umartwienie w intencji tych, którym dzieje się krzywda – w intencji dzieci zagrożonych aborcją.

 

W tym roku, akcja ta daje nam wyjątkową okazję, by odpowiedzieć na prośbę Matki Bożej Fatimskiej i odmawiać przed kliniką różaniec, modlitwę ratującą świat przed zgubą.

Kanada, jest jednym z nielicznych krajów, gdzie nienarodzone dzieci nie mają absolutnie żadnej ochrony prawnej, co pozwala na dokonywanie aborcji, praktycznie do momentu porodu włącznie.

 

Dlaczego? bo w świetle obowiązującego prawa, dziecko w łonie matki nie ma statusu człowieka… – jest tylko płodem, zlepkiem komórek.

Jeśli pozbawi się pewną grupę ludzi statusu człowieka, zabijanie staje się w pełni legalne w świetle prawa.  JPII upominał: „naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości…”

 

Żeby temu zapobiec, potrzebujemy twojej pomocy bracie i siostro! Zapraszamy Cię na jedną wybrana godzinę modlitwy przed kliniką aborcyjną, a może nawet na więcej, jeśli dasz radę. Zachęcamy również do podejmowania umartwień i postu w czasie trwania kampanii. Chciejmy pomóc tym, których życie jest zagrożone, chciejmy pomóc matkom zachować życie poczętego dziecka. 

Pan Jezus powiedział: ”Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Czy możemy im podarować chociaż jedną godzinę modlitwy?

W tym roku, kampania 40 Dni dla Życia odbywa się w dniach od 27 września do 5- go listopada włącznie. 

Polonię zapraszamy do modlitwy w sposób szczególny w każdą niedzielę pomiędzy 8am-8pm

Po więcej informacji i aby zapisać się na godzinę modlitewnego czuwania, zapraszamy na stronę internetową: www.40daysforlife.com/mississauga.